ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
Top performance Negotiation Strategies  
เทคนิคการบริการเหนือใจ เหนือความคาดหวัง แบบโดนใจ ใช่เลย
 
การเจรจาต่อรองเป็นพื้นฐาน หรือตัวช่วยที่สำคัญที่ทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ หลักสูตร“Top performance Negotiation Strategies”  เป็นหลักสูตรที่รวบรวม เทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถสร้างความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารสามารถนำไปใช้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังจะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร
หัวข้อการสัมมนา
 • ความสำคัญในการเจรจาต่อรอง ประเภทการเจรจาต่อรอง
 • วัตถุประสงค์การเจรจาต่อรอง
 • สิ่งที่ควรและไม่ควรสำหรับการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์เทคนิคการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่าง ๆ
 • หลักการเจรจาต่อรองในรูปแบบ M H Model
 • วิเคราะห์ขอบเขตการเจรจาต่อรองแบบ ZOPA และ TOM Model
 • วิธีการจัดการเมื่อมีข้อขัดแย้ง และการแก้ไขสถานการณ์
 • การเตรียมตัวเพื่อเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์สาเหตุที่คนกลัวการเจรจาต่อรอง
 • สร้างกลไกการต่อรองแบบ Three Ws Model
 • ข้อหลีกเลี่ยงในการเจรจาต่อรองเพื่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ
 • กรณีศึกษา Workshopและชมวีดิทัศน์
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าใจในหลักการเจรจาต่อรอง
 • เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทีมงาน ในเรื่องการเจรจาต่อรอง
 • สร้างหลักการเจรจาต่อรองผ่านกระบวนการจิตวิทยา เพื่อให้เป็นแต้มต่อทางธุรกิจ