ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
Expert Selling Skills  

 วิเคราะห์ เจาะลึกในทุกขั้นตอนของการขาย เพื่อความ “เป็นต่อ”ในการขาย

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 • เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเฉพาะตัวของพนักงานขายทั้งมีประสบการณ์ และ ไม่มีประสบการณ์ให้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นในการขาย
 • ทำให้เข้าใจกลไกของการขายอย่างมีระบบ และแบบแผนมากยิ่งขึ้น
 • สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย ซึ่งทำให้พัฒนาเป็นองค์ความรู้แห่งตนเอง
 • เป็นเป็นการทบทวนความรู้ ที่ตนมี โดยสามารถนำไปปรับเปลี่ยน ให้มีความเหมาะสม กับสถานการณ์ ได้ในที่สุด
 • เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น โดยใช้กลไกที่สร้างได้จากตนเอง  
หัวข้อการอบรม
แนวคิดและการพัฒนาทักษะเข้าสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
 • เปลี่ยนแนวคิดการขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ
 • บทบาทแห่งการเป็นนักขายมืออาชีพ
 • หลุมพรางที่ทำให้นักขาย “ไม่ประสบความสำเร็จ”
 • กฏ 10 ประการของความสำเร็จในงานขาย: Rule of Ten
 • กฏแห่ง “การสร้างสมดุลย์”เพื่อความสำเร็จในการขายอย่างมืออาชีพ
 • วิเคราะห์ 4 กระบวนการการซื้อของลูกค้าเพื่อการพิชิตใจลูกค้า
 • วิเคราะห์กระบวนการการขายอย่างนักขายมืออาชีพ
เทคนิคการสร้างและจัดกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ
 • “ผู้ซื้ออยู่ที่ไหน”การค้นหาลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละประเภท
 • การติดต่อและเปิดการขายอย่างไร? ไม่ให้ลูกค้าปฏิเสธ
 • การเปิดใจ “ลูกค้า” อย่างไร ให้ขายได้
 • เทคนิคการนำเสนอเพื่องานขาย ให้มัดใจลูกค้า
 • การบริหารจัดการเมื่อต้องโต้แย้งกับลูกค้า แบบสร้างแนวขนานให้บรรจบกัน