ไทย Eng
 
 


In-house Training
การจัดสัมมนาในองค์กร
หลักสูตรที่น่าสนใจ
บริษัทที่เคยผ่านการจัด In-house Training กับทางสถาบันฯ
นานาทัศนะ
แบบสำรวจการจัดอบรมภายใน หน่วยงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ ผึ้ง
Tel : 0-2168-7245
Moblie: 091-8182290
FAX: 02-168-7256 
E- mail: [email protected]
Website: www.trainingmpi.com

 

 

   
   
   
   
   
   
การจัดสัมมนาภายในองค์กร  

สถาบันการบริหารและจิตวิทยาได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ทุกระดับเช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และระดับปฎิบัติการ สถาบันฯจึงยังได้จัด อำนวยความสะดวกสำหรับการสัมมนาขึ้น โดยหลักสูตรที่จัดมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวอีกทั้งยัง สามารถจัดสัมมนาลงลึกเพื่อการพัฒนา หรือแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร

 
ทำไมถึงต้องจัดสัมมนากับทางสถาบันการบริหารและจิตวิทยา
รูปแบบของการจัดสัมมนา
กระบวนการการจัดสัมมนาภายในองค์กร