ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
Creative Sales and Marketing Plan  
“เน้นการเตรียมจัดทำ การเขียนแผนการตลาดจนถึงแนวทางการปฏิบัติการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”
 
หัวข้อที่ใช้ในการสัมมนา
 • ความสำคัญของการวางแผนการตลาดและการขาย
 • องค์ประกอบของแผนงานการตลาดและการขาย 
 • เทคนิคการวิเคราะห์และเขียนโอกาส อุปสรรค ทางการตลาด
 • เทคนิคและแนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญเพื่อประกอบแผนการตลาด
 • การกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนเป้าหมายทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
 • การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • การพัฒนาแผนปฏิบัติการทางการตลาดและการขาย
 • Case Study : แผนงานการตลาดของบริษัทชั้นนำของเมืองไทยที่ประสบความสำเร็จ
 • การควบคุมและการประเมินผลทางการตลาดและการขาย
 • ปัจจัยที่ทำให้แผนการตลาดและการขายล้มเหลว
 • Work Shop : การจัดทำแผนการตลาด
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง
 • ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายทุกระดับ
 • พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการตลาดและการขาย
 • ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ
 • ผู้สนใจทั่วไป