ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
Creative Sales and Marketing Strategies Prediction  
ความเจริญในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งเครื่องมือและกลยุทธ์ด้านการตลาด และการขายใหม่ๆ ในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด เครื่องมือทางการตลาดรวมถึงแนวทางการสื่อสารทางการตลาด และอะไรคือการสื่อสารทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้เกิดประสิทธิผล กระบวนการเจรจาต่อรองและวิธีการขายอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (MIC)
 
หัวข้อการสัมมนา
 • การตลาดสำหรับนักขายตัวจริง
 • ส่วนประสมทางการตลาด The 4 P's & 4C's of the Marketing Mix
 • การบริหารสินค้าและบริการในช่วงต่างๆของวงจรชีวิตผู้บริโภค  PLC (Product Life Cycle)
 • เครื่องมือสำหรับนักขายมืออาชีพ
 • การสร้างการเติบโตทางการตลาดด้วย Value-based Marketing
 • กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเชิงรุก
 • กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางการตลาดและการขาย(Differentiate or Die)
 • กลยุทธ์และเครื่องมือการตลาดแบบกองโจร (Guerella Marketing)และการใช้ Below the line Marketing 
 •  เสริมสร้างประสิทธิภาพการตลาด ด้วยการใช้ Sale-Forces
 • ศาสตร์สมัยใหม่สำหรับการเจรจาต่อรองและการนำเสนอด้านการขายแบบมืออาชีพ
 • เคล็ดวิชาพิชิตการขายอย่างมืออาชีพ ทั้งนักขายประเภท Hard Sales และ Soft Sales
 • หลุมดำของนักขายและการมองทะลุเพื่อชัยชนะ
 • Case study and workshop
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง
 • ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายทุกระดับ
 • พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการตลาดและการขาย
 • ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ
 • ผู้สนใจทั่วไป
วิทยากรโดย : อาจารย์ณรงค์เวทย์ วจนพานิช
 • ผู้อำนวยการพัฒนาเครือข่ายจัดจำหน่าย บจก.เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์
 • ผู้จัดการเน็ทเวิร์ค อะคาเดมี บจก.เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์
 • วิทยากรภายในเครือซิเมนต์ไทย
 • วิทยากรรับเชิญหลายสถาบัน