ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
Perspective on AEC for The Boss  
ปี 2558
AEC จะเกิดขึ้น
นับจากนั้น อาเซียนทุกประเทศ
จะกลายเป็นฐานการตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
หมายความว่า
ตลาดประเทศไทย 60 ล้านคน
จะกลายเป็นตลาด 600 ล้านคน
การท่องเที่ยวทั้งอาเซียน จะเป็นการท่องเที่ยวภายใน
ถนนหนทางจะเชื่อมโยงกันทั้งอาเซียน
คน 600 ล้านคนจะไปมาหาสู่
เหมือนคนในประเทศเดียวกัน
เมื่อประตูการค้า
เปิดออกสู่ตลาด 600 ล้านคน
จะเป็นโอกาสอะไรให้กับเรา เดอะบอสส์ บ้าง?
เมื่อประตูการค้าของไทย
เปิดรับการเข้ามาของตลาดอาเซียน600 ล้านคน
จะเป็นโอกาสอะไรของธุรกิจเรา เดอะบอสส์ บ้าง?
เชิญ เดอะบอสส์ ทุกรุ่น
ร่วมสัมมนาครั้งสำคัญ
-----------------------------------------
เพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสทองทางธุรกิจ จาก AEC