ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Marketing & Sales
Tax & Law
Other
 
The Supervisor  

อัพเกรดคุณสู่หัวหน้างานชั้นเลิศ

                   การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าในระดับต้น  องค์กรมักจะแต่งตั้งจากคนที่เก่งงาน  รับผิดชอบงานดี มีแววดี  เพื่อให้รับหน้าที่ในการนำพาลูกน้อง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย  การได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า  เป็นความก้าวหน้าของพนักงานคนนั้น  แต่เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วหลายคนกลับงง ไม่รู้จะทำอย่างไร  ปกครองลูกน้องไม่ได้  สาเหตุเพราะไม่ได้เรียนรู้มาก่อน  ดังนั้นการจะแต่งตั้งหัวหน้างาน ถ้าได้มีการเตรียมตัวก่อนก็จะมีประโยชน์ต่อพนักงาน  และต่อองค์กรเป็นอย่างมาก จะทำให้ไม่เกิดการติดขัด  งานก็จะบรรลุเป้าหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพสมประโยชน์ขององค์กร 

The Supervisor รุ่นที่ 61 เปิดรับสมัคร วันที่ 29 มีนาคม 2563 !!!!