ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Marketing & Sales
Tax & Law
Other
 
Holistic Finance for The Boss  

The Boss เจ้าของกิจการ จะต้องบริหารธุรกิจให้มีกำไรอย่างสม่ำเสมอและมั่นคง  ระบบบัญชีการเงินที่มีประสิทธิภาพต้องการผู้รู้และเข้าใจในการ "ใช้งาน"  เพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

                    ดังนั้น  ผู้บริหารระดับเจ้าของกิจการ  การลับคมความคิดที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ในแบบปุจฉา  วิลัชนา เท่านั้นแต่ต้องได้ความรู้ ชั้นเชิง  วิสัยทัศน์ด้วยการเข้าใจจากสถานการณ์เสมือนจริง "CELEMI Apples & Oranges"  หลักสูตรลิขสิทธิ์  จากประเทศสวีเดน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับเหล่านักกลยุทธ์ทางการเงิน  เพื่อให้ท่านสามารถเกิดกระบวนทัศน์ทางการเงินได้อย่างทะลุปรุโปร่ง และสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการ  แก้ปัญหาและพัฒนา  ปรับปรุงธุรกิจให้สมกับ The Boss มือฉกาจ

                   The Boss  จึงควรเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ในการทำความเข้าใจและ  "ใช้งาน"  เกี่ยวกับระบบบัญชีการเงินอย่างถ่องแท้

องค์ความรู้ทางการเงินที่ The   Boss ต้องมี

  • Perspective กำหนดพันธกิจ ทิศทางธุรกิจและยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจ โดยมีระบบการเงินเป็นแนวทาง
  • Utilization ใช้ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อ กำกับ ดุแล ป้องกัน ควบคุมและเผชิญภาวะที่ต้องตัดสินใจ ในบทบาทผู้นำ
  • Principle เข้าใจที่มาพื้นความเกี่ยวข้อง ทางการเงินในฐานะผู้ใช้งาน