ไทย Eng
 
 


In-house Training
การจัดสัมมนาในองค์กร
หลักสูตรที่น่าสนใจ
บริษัทที่เคยผ่านการจัด In-house Training กับทางสถาบันฯ
นานาทัศนะ
แบบสำรวจการจัดอบรมภายใน หน่วยงาน
 
การจัดสัมมนาภายในองค์กร  
บริษัทที่เคยผ่านการจัด In-house Training กับทางสถาบันฯ
หน้า 1 | 2
vinythai
 
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยาม สตีลซินดิเกต จำกัด
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เลนโซ่ เพจจิ้ง จำกัด
 • บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด
 • วิทยาลัยกองทัพอากาศ
 • บริษัท ธนบุรีประกอบยนต์ จำกัด
 • บริษัท สยามซิตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท ซี.พี. เซเว่น-อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เวิร์ลพูล (ประเทศไทย) จำกัด
 • BENZ TTC และบริษัท น้ำดื่มสยาม จำกัด
 • บริษัท บวรมอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • Innovation Chemical Group
 • บริษัท ซิลเวอร์เรน เมอร์ชานไดส์ซิ่ง จำกัด
 • บริษัท วีนีไทย จำกัด
 • บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
 • บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (บะหมี่ไวไว)
 • PEROXY-THAI CO.,LTD.