ไทย
     
 


E-shopping
ระบบข้อมูลส่วนตัว
เข้าใช้ระบบ
สมัครสมาชิก
 
Courses  
 
The Boss รุ่นที่ 82
เริ่มอบรม 28 พ.ย. 2557
ราคา 120,000.00 บาท
 
 
บัญชีเพื่อผู้บริหาร
เริ่มอบรม 7 พ.ย. 2557
ราคา 20,800.00 บาท
 
 
The Supervisor รุ่นที่ 39
เริ่มอบรม 8 พ.ย. 2557
ราคา 10,000.00 บาท
 
 
Coaching and Mentoring Techniques รุ่นที่ 16
เริ่มอบรม 15 ต.ค. 2557
ราคา 5,000.00 บาท
 
 
จิตวิทยาการบริหาร รุ่นที่ 12
เริ่มอบรม 16 ธ.ค. 2557
ราคา 9,880.00 บาท
 
 
Strategic Thinking and Execution 15
เริ่มอบรม 25 ก.ย. 2557
ราคา 18,000.00 บาท
 
 
The Manager รุ่น 110
เริ่มอบรม 4 ต.ค. 2557
ราคา 39,000.00 บาท
 
 
Holistic Finance for The Boss รุ่นที่ 2
เริ่มอบรม 15 ส.ค. 2557
ราคา 69,000.00 บาท
 
 
เอ็นเนียแกรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 19
เริ่มอบรม 17 ต.ค. 2557
ราคา 30,000.00 บาท
 
 
The Manager รุ่น 109
เริ่มอบรม 16 ส.ค. 2557
ราคา 39,000.00 บาท
 
 
The Manager รุ่นที่ 109
เริ่มอบรม 16 ส.ค. 2557
ราคา 39,000.00 บาท
 
 
The Boss รุ่นที่ 81
เริ่มอบรม 20 มิ.ย. 2557
ราคา 89,000.00 บาท