ไทย
     
 


E-shopping
ระบบข้อมูลส่วนตัว
เข้าใช้ระบบ
สมัครสมาชิก
 
Courses  
 
The Manager รุ่นที่ 115
เริ่มอบรม 10 ต.ค. 2558
ราคา 39,000.00 บาท
 
 
Coaching and Mentoring Techniques รุ่นที่ 18
เริ่มอบรม 24 พ.ย. 2558
ราคา 5,000.00 บาท
 
 
บัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 3
เริ่มอบรม 1 ต.ค. 2558
ราคา 20,000.00 บาท
 
 
Holistic Finance for The Boss รุ่นที่ 4
เริ่มอบรม 17 ก.ค. 2558
ราคา 69,000.00 บาท
 
 
The Supervisor รุ่นที่ 42
เริ่มอบรม 13 มิ.ย. 2558
ราคา 10,400.00 บาท
 
 
The Supervisor รุ่นที่ 41
เริ่มอบรม 21 ม.ค. 2558
ราคา 10,400.00 บาท
 
 
เอ็นเนียแกรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20
เริ่มอบรม 4 ก.ย. 2558
ราคา 31,200.00 บาท
 
 
The Boss รุ่นที่ 83
เริ่มอบรม 15 พ.ค. 2558
ราคา 120,000.00 บาท
 
 
The Supervisor รุ่นที่ 40
เริ่มอบรม 31 ม.ค. 2558
ราคา 10,000.00 บาท
 
 
บัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 2
เริ่มอบรม 21 พ.ค. 2558
ราคา 20,000.00 บาท
 
 
Corporate Tax Planning รุ่นที่ 14
เริ่มอบรม 16 มิ.ย. 2558
ราคา 7,000.00 บาท
 
 
The Manager รุ่นที่ 111
เริ่มอบรม 24 ม.ค. 2558
ราคา 39,000.00 บาท