ไทย
     
 


E-library
 
 
͡ҡк
Interview
 
˹ 1
 
เคล็ดลับนักบริหาร
23 เม.ย. 2553 11.19 ¹.
คุณณัฐฎา วสุรัตน์

การประกอบธุรกิจในปัจจุบันต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมในและภายนอก โดยเฉพาะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ในฐานะของผู้บริหารระดับสูงจึงต้องพิจารณาถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง และทำการตัดสินใจกำหนดนโยบายให้ถูกต้อง อย่างเช่น ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นที่ทำอยุ่ พบว่า ราคาของน้ำมันมีความผันผวนอย่างมาก เนื่องจากการเข้ามาเกร็งกำไรซื้อขายน้ำมันในตลาดล่วงหน้าหรือ Future Market ของบรรดากองทุน hedge fund จนทำให้ราคาน้ำมันสูงเกินจริง เราจึงต้องติดตามราคาน้ำมันและคาดการณ์ราคาล่วงหน้า เพื่อเลือกสั่งซื้อในเวลาที่เราประเมินว่า จะได้ต้นทุนที่ต่ำเพียงพอ
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทุกธุรกิจจะต้องมีแนวทางในการบริหารงานเพื่อปรับตัวให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
เคล็ดลับนักบริหาร
22 เม.ย. 2553 14.29 ¹.
ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

แนวทางในการบริหารงาน แนวทางที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้บริหารคือ ต้องรู้จักฟัง ฟังอย่างตั้งใจ การฟังอย่างตั้งใจนั้นก็คือ ไม่ใช่ว่าเมื่อลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อธุรกิจเข้ามาพูดคุยในเรื่องของธุรกิจก็ฟังไปอย่างนั้น เมื่อฟังเราต้องมีการสบตา มีการจดบันทึกนี่คือทักษะที่สำคัญที่ผู้บริหารต้องเรียนรู้ ถ้าเรารู้จักที่จะฟังแล้ว เรื่องอะไรหลายอย่างๆ มันลดปัญหาลงได้เยอะ ส่วนใหญ่ผู้บริหารจะพูดเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าที่คุณทำผิด และที่ผู้บริหารคิดนั้นถูก ซึ่งมันไม่แน่เสมอไปที่ผู้บริหารคิดนั้นถูก
เคล็ดลับนักบริหาร
22 เม.ย. 2553 14.20 ¹.
คุณนิคม วุฒิกานากร

เมื่อกล่าวถึงชื่อบ้านผางาม คงจะเป็นที่คุ้นกันดีในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน พร้อมกิจกรรมผจญภัยมากมาย สถาบันการบริหารและจิตวิทยาได้รับเกียรติจากคุณนิคม วุฒิกานากร ประธานกรรมการ บริษัท เอ.บี. พีเอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด ในการให้สัมภาษณ์หนังสือวาระครบรอบ 20 ปี สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
เคล็ดลับนักบริหาร
22 เม.ย. 2553 13.51 ¹.
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ

“ในเรื่องวิชาชีพแพทย์ผมมีโอกาสได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่ตั้งใจอยากรู้แล้ว พบว่าการเป็นหมออย่างเดียวก็อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือสังคมได้มากเท่าการเรียนรู้ภาคสังคมร่วมด้วย จึงมีความต้องการศึกษาด้านอื่นๆ การที่ผมเลือกศึกษา The Boss ทำให้ผมได้รับความรู้หลากหลายมากมาย พบ พี่ๆ น้องๆ และอาจารย์ที่ดีจำนวนมาก ได้มีสังคมใหม่ที่จะพบปะสังสรรค์ หารือกันทุกเรื่อง ทั้งปัญหาบ้านเมือง ปัญหาในสายของธุรกิจ การเมืองและการบริหารจัดการ และมองเห็นภาพระบบกสาธารณสุขในประเทศไทยระดับใหญ่ประกอบด้วยหลายๆองค์ประกอบ ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป”
ก้าวที่ยั่งยืน ของการบริหารธุรกิจ
22 เม.ย. 2553 13.22 ¹.
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ผู้บริหารในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีทุกธุรกิจว่า ตนเองทำงานอยู่นั้นมีสภาพไม่แตกต่างอะไร กับการยืนอยู่บนสมรภูมิรบอย่างไร อย่างนั้น ที่ต้องกล่าวเช่นนี้เพราะ เมื่อมองไปทางไหน ทุกรอบด้าน ก็มีแต่แรงกดดันทางธุรกิจเข้ามา เป็นระยะ ๆ มากบ้าง น้อยบ้าง แล้วแต่ช่วงจังหวะของการทำงานนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากลูกค้าที่สร้างอำนาจตนเองในการต่อรองเพิ่มมากขึ้นด้วยหลักที่ว่า “นำลูกค้าเป็นที่ตั้ง” ทำให้ลูกค้าทั้งโลกนี้ได้เฮ เพราะอยากได้อะไร ทำให้หมด บางครั้งคิดให้ เรียกได้ว่า แม้แต่ความคิด ผู้ผลิตยังช่วยคิดแทนให้อีกด้วย ฮือ..ยิ่งกว่า VIP ซะอีก
What the Best CEOs know about Finance
22 เม.ย. 2553 13.08 ¹.
อาจารย์พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล

ผู้บริหารที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กร คงไม่อาจบริหารกิจการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลได้ หากไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนถึงหลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินสมัยใหม่ CEO ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน จึงล้วนเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมโยงการบริหารธุรกิจและบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด ทำให้สามารถสร้างความแข็งแกร่งและฉกฉวยโอกาสในการสร้างความเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ