ไทย Eng
 


แชร์ประสบการณ์เรื่องเล่าจากรุ่นพี่

ตลอดการสนทนา เราจะได้ทั้งความรู้ แง่คิด ที่นำมาปรับใช้กับตัวเอง กลุ่มเพื่อน องค์กร และรับรู้ได้ถึงความสุขที่มาจากข้างในอย่างแท้จริง นี่เป็นแค่ตัวอย่างเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงตลอด 25 ปีที่ผ่านมาของสมาชิกเดอะบอสส์ รุ่นที่ 2 ในแง่มุมต่างๆ ซึ่งอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน คอนเฟิร์มว่ามีแบบนี้หลายกลุ่ม แต่บังเอิญเราได้มาคุยกับกลุ่มนี้เท่านั้นเอง วัฒนธรรมของชาวเดอะบอสส์ที่ดีอยู่แล้ว ก็ฝากให้ช่วยกันรักษาเอาไว้จากรุ่นสู่รุ่น และทั้งหมดนี้ก็คือทิศทางและแนวทางที่ควรจะเป็นของเดอะบอสส์ในปีต่อๆ ไป