ไทย Eng
 


คลังสมองไทยสู่ “เฉิงตู”

เมื่อไม่นานมานี้ผู้บริหาร MPI โดย ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์, อาจารย์พิเชษฐ์ เวชสุภาพร และอาจารย์อดิศร พวงชมภู ร่วมกับคุณวิชัย วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาคลังสมองฯ ได้ร่วมกันเปิดประตูการค้าสู่เฉิงตู และเพื่อหาลู่ทางในการนำทีมมันสมองของนักธุรกิจไทย ก้าวสู่ตลาดการค้าแหล่งใหญ่ เป็นการสร้างโอกาสและความรู้ให้กับนักธุรกิจไทย นอกจากนี้ยังได้เข้าคารวะคุณโกเมศ กมลนาวินกงศุลใหญ่ไทยประจำนครเฉิงตู เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกด้วย