ไทย Eng
 


Enneagram for Leader รุ่น 16
ร่วมทำกิจกรรมที่ดาษดา ปราจีนบุรี

MPI จัดสัมมนาหลักสูตร
“Enneagram for Leader” รุ่น 16
เพื่อให้สมาชิกฯ ได้ค้นหาตนเองและ ทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ดาษดา ปราจีนบุรี


สถาบัน MPI ขอเสนอหลักสูตรเอ็นเนียแกรมสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรเอ็นเนียแกรมเป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตนเองเพื่อเข้าใจตนเอง และลดข้อบกพร่องของตนเองลง ทำให้เข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น โดยการแบ่งคนในโลกนี้ออกเป็น 9 กลุ่มด้วยกัน ความรู้ในเรื่องเอ็นเนียแกรมช่วยให้เรามองเห็นรูปธรรมของ paradigm หรือ mental models พื้นฐานของคนแต่ละรูปแบบได้อย่างชัดเจนทำให้เอ็นเนียแกรมเป็นเครื่องมือชั้นเลิศสำหรับมืออาชีพที่จะนำไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า หัวหน้า เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง ปัจจุบันมีการใช้ "เอ็นเนียแกรม" เพื่อค้นหาตนเองและเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น รุ่นต่อไป คือ รุ่นที่ 17 ซึ่งจะจัดสัมมนาในวันที่ 27-29 กันยายนนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คุณอัมพัน บุญยิ่งสถิตย์
โทร :
e-mail : amphan@trainingmpi.com