ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
The High Flyer  
The High Flyer   หรือ  The High Flyer Boss   เป็นชื่อหลักสูตรที่ทางสถาบันฯ บรรจงสร้างขึ้นด้วยแรงผลักดัน และเสียงเรียกร้องจากชาว The Boss ทั้งหลาย   ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน เช่น บางท่านเรียนยังไม่จุใจและไม่รู้จะไปเรียนให้ลึกได้จากที่ไหน จึงพยายามติดตามและโทรสอบถามตลอดเวลา บางท่านคิดถึงเพื่อนร่วมรุ่นที่เคยสนิทสนมกันเมื่อครั้งเรียนหลักสูตร The Boss จึงขอให้สถาบันฯ เป็นเหมือนสะพานเพื่อจะได้เจอเพื่อนๆ ร่วมรุ่น และทั้งยังได้วิชาการอีกด้วย บางท่านชื่นชอบการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความรู้และได้ระดมพลังสมอง   อันอาจนำมาซึ่งการช่วยเหลือหรือการขยายกิจการอื่นๆ ตามมาอีกด้วย จนกระทั้งได้มีสมาชิก        The Boss ได้พูดเปรียบไว้ว่า " นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ไม่มีวันบินขึ้นสู่ที่สูงได้  "
The High Flyer Course จึงเสมือนเป็นศูนย์รวมของสมาชิกชาว The Boss ให้ได้มาพบกันอีกครั้ง   สถาบันฯ จึงได้บรรจุ วิชาการขั้นสูง ทั้งทางการบริหารและทางจิตวิทยา   เพื่อเน้นความยอดเยี่ยมของการเป็นผู้บริหารมืออาชีพอย่างแท้จริง ที่มองการณ์ได้ไกล สมกับความเป็นผู้บินสูง และนั่นเองก็คือปณิธานของสถาบัน ที่มุ่งมั่นพัฒนานักบริหารระดับสูงของประเทศให้มีคุณภาพเพื่อที่จะสร้างความเจริญให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นไป หลักสูตร The High Flyer จึงเหมาะสำหรับผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตร The Boss แล้ว          หรือกำลังใกล้จะจบหลักสูตรเท่านั้น และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับมอบวุฒิบัตร จากทางสถาบันการบริหารและจิตวิทยา   สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตร The High Flyer โฉมใหม่นี้ จะสามารถช่วย เพิ่มพูนศักยภาพของความเป็นนักบริหารมืออาชีพ ของ The Boss       ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ดังปณิธานของสถาบันฯ