ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
Advanced Modern Selling Skills  
ก้าวขึ้นสู่การเป็นนักขายมืออาชีพอย่างมั่นใจ กับ.. สุดยอดกลยุทธ์การขายชั้นสูง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กลยุทธ์ที่จะทำให้คุณขายได้ แต่เป็นหลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าไปนั่งอยู่ในจิตใจลูกค้า..ได้อย่าง เหนือชั้น
 
พบกับสุดยอดของจิตวิทยาการขายชั้นสูงเพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มุ่งหวังอย่างแท้จริง
 
หัวข้อการสัมมนา
  • เจาะลึกจิตวิทยาการซื้อของลูกค้าและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เช่น D-I-S-C Model เพื่อการออกแบบการขาย และมีหลักการขายเชิงรุก
  • กะเทาะความเป็นจริงของดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการขายเพื่อสร้างเป้าหมายการขาย
  • เจาะลึกการขายแบบสร้างอิทธิพลเหนือใจลูกค้า แบบได้ใจ ได้งาน
  • วิเคราะห์โครงสร้างการขายแบบต่างๆ ที่นำคุณสู่การเป็น TOP for Successful
  • เทคนิคการขายแบบไม่ต้องปิดการขายแต่ได้เป้าและได้ใจ
  • สร้างประสิทธิผลในยอดขายจากการบริหารเวลาเพื่อนำสู่การเป็นสุดยอดนักขาย
  • การยกระดับและคุมสถานการณ์การขาย ด้วยบุคลิกภาพนักขายและการนำเสนอการขายให้เป็นต่อ