ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
Modernized Team Leaders  

                                              Modernized Team Leaders
                                       Exclusive  Program for Supervisors

                     เข้าใจลูกน้อง  เพื่อนร่วมงาน  ลูกค้าให้สมกับเป็นหัวหน้ายุคใหม่