ไทย
     
 


E-shopping
ระบบข้อมูลส่วนตัว
เข้าใช้ระบบ
สมัครสมาชิก
 
Courses  
 
The Supervisor รุ่นที่ 35
เริ่มอบรม 8 ก.พ. 2557
ราคา 10,000.00 บาท
 
 
The Manager รุ่นที่ 106
เริ่มอบรม 18 ม.ค. 2557
ราคา 39,000.00 บาท
 
 
Business Improvement through the Eyes of Finance and Simulation
เริ่มอบรม 21 พ.ย. 2556
ราคา 27,500.00 บาท
 
 
จิตวิทยาการบริหาร รุ่นที่ 9
เริ่มอบรม 18 ธ.ค. 2556
ราคา 10,000.00 บาท
 
 
The Supervisor รุ่นที่ 34
เริ่มอบรม 16 พ.ย. 2556
ราคา 10,000.00 บาท
 
 
เอ็นเนียแกรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 17
เริ่มอบรม 27 ก.ย. 2556
ราคา 30,000.00 บาท
 
 
The Boss รุ่นที่ 79
เริ่มอบรม 26 ก.ค. 2556
ราคา 89,000.00 บาท
 
 
The Boss รุ่นที่ 80
เริ่มอบรม 29 พ.ย. 2556
ราคา 89,000.00 บาท
 
 
Coaching and Mentoring Techniques รุ่นที่ 12
เริ่มอบรม 22 ส.ค. 2556
ราคา 5,000.00 บาท
 
 
The Manager 104
เริ่มอบรม 7 ก.ย. 2556
ราคา 39,000.00 บาท
 
 
Corporate Tax Planning รุ่นที่ 12
เริ่มอบรม 1 เม.ย. 2557
ราคา 7,000.00 บาท
 
 
จิตวิทยาการบริหาร รุ่นที่ 8
เริ่มอบรม 26 มิ.ย. 2556
ราคา 10,000.00 บาท