ไทย
     
 


E-shopping
ระบบข้อมูลส่วนตัว
เข้าใช้ระบบ
สมัครสมาชิก
 
Courses  
 
จิตวิทยาการบริหาร รุ่นที่ 11
เริ่มอบรม 29 ส.ค. 2557
ราคา 10,000.00 บาท
 
 
Coaching and Mentoring Techniques รุ่นที่ 15
เริ่มอบรม 23 ก.ค. 2557
ราคา 5,000.00 บาท
 
 
Strategic Thinking and Execution รุ่นที่ 14
เริ่มอบรม 5 มิ.ย. 2557
ราคา 18,000.00 บาท
 
 
strategic Thinking 14
เริ่มอบรม
ราคา 18,000.00 บาท
 
 
Coaching and Mentoring Techniques รุ่นที่ 14
เริ่มอบรม 15 พ.ค. 2557
ราคา 5,000.00 บาท
 
 
Holistic Finance for The Boss รุ่นที่ 1
เริ่มอบรม 28 ม.ค. 2557
ราคา 69,000.00 บาท
 
 
The Supervisor รุ่นที่ 36
เริ่มอบรม 19 เม.ย. 2557
ราคา 10,000.00 บาท
 
 
Happy Life and work รุ่นที่ 26
เริ่มอบรม 25 เม.ย. 2557
ราคา 30,000.00 บาท
 
 
The Manager รุ่นที่ 107
เริ่มอบรม 15 ม.ค. 2557
ราคา 39,000.00 บาท
 
 
จิตวิทยาการบริหาร รุ่นที่ 10
เริ่มอบรม 30 พ.ค. 2557
ราคา 10,000.00 บาท
 
 
เอ็นเนียแกรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 18
เริ่มอบรม 27 มิ.ย. 2557
ราคา 30,000.00 บาท
 
 
Coaching and Mentoring Techniques รุ่นที่ 13
เริ่มอบรม 21 พ.ย. 2556
ราคา 5,000.00 บาท